Pravidelnou údržbou k nižším nákladům

Atmosférické nečistoty - prach, exhalace,výfukové plyny

Průmyslové splodiny, výfukové plyny, polétavý prach, a jiné nečistoty jsou příčinou postupného znečištění fasádních omítek. Vzhledem k tomu, že po natažení probarvené fasádní omítky se ve většině případů již neprovádí finální nátěr fasádní barvou je povrch omítky náchylnější k usazování nečistot. Jedním z důvodů je příliš suchý povrch probarvené omítky na rozdíl od hladkého povrchu fasády po provedení nátěru . Chceme-li novou fasádní omítku udržet co nejdéle čistou , je nezbytné provádět pravidelné čištění tlakovou vodou , resp. tlakovou vodou a chemickým prostředkem . Interval čištění je závislý na umístění objektu , ale i v relativně čistém prostředí by neměl být delší než 5 let, v prostředí zvýšené prašnosti pak ne delší než 2 až 3 roky. Při delším časovém intervalu je často velmi obtížné dočistit omítku do původního stavu. Řešením pro silně znečištěné fasády je nový fasádní nátěr s vlastnostmi , které eliminují znečištění .

Kontakt

INEXSTAV s.r.o.

info@inexstav.cz

Pavlovova 3048/40
Ostrava - Jih, Zábřeh
700 30 Ostrava 30
IČ : 04319214
DIČ : CZ 04319214

+420 603156379
+420 777881806

Vyhledávání

INEXSTAV s.r.o. - INteriéry a EXteriéry STAVeb

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode