Pravidelnou údržbou k nižším nákladům

Čištění, mytí graffiti

Čištění, mytí resp. odstraňování graffiti z omítky nebo z marmolitu zateplené fasády je problematická operace. Jen velmi zřídka lze graffiti z fasádní omítky nebo marmolitu odstranit tak, aby vyčištěné místo po čase splynulo s okolní omítkou . Ve většině případů zůstane po odstranění barvy graffiti výrazná skvrna , často se zbytky barvy , která vnikla do omítky resp. do marmolitu .

Za této situace je řešením u marmolitu nové natažení a u omítky nový nástřik nebo nátěr fasádní barvou, nejlépe barvou stejného výrobce a odstínu, jako byla původní omítka . Pro tyto případy je velmi důležité , aby správce nebo majitel domu měl zaznamenány údaje o barvě ( výrobce, číslo odstínu) , příp. realizační firmu a rok realizace. Stejně to platí i pro marmolit .  Při znalosti těchto údajů je velmi pravděpodobné , že bude možné namíchat původní odstín barvy  a provést kvalitní opravu poškozeného místa.

Aby se nemuselo po každém odstranění graffiti přistupovat vždy k novému nátěru poškozené fasády je ekonomicky výhodnější fasádu preventivně chránit .... více v oddíle " Ochrana proti graffiti "

INEXSTAV s.r.o. - INteriéry a EXteriéry STAVeb

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode